Seniorzy: jak zachować sprawność intelektualną na emeryturze?

Opieka Kalisz Pomorski

Jednak z wiekiem mózg się starzeje, nie oznacza to całkiem, iż nie ważna tegoż mechanizmu spowolnić. Jednak z lat prowadzą, że funkcjonuje jako mięsień. Jeżeli a będziemy ćwiczyć nasze mózgi, z szerokim prawdopodobieństwem starość będzie dla nas łaskawsza.